6. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.10.2015.

1

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH razmatran je na Šestoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 23. oktobra 2015. godine. 
Nakon provedene rasprave, na zahtjev Kluba delegata iz reda srpskog naroda, Dom naroda izjasnio se o Prijedlogu po proceduri predviđenoj za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. 
Prijedlog je dobio opću podršku Doma, 30 delegata glasalo je za, jedan je bio suzdržan i 20 protiv, ali s obzirom da većina delegata iz reda srpskog naroda nije glasala za slijedi propisana procedura.