13. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


02.06.2016.

Nakon što je otvorena 13. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, predsjednik Kluba delegata srpskog naroda, Slaviša Šućur, kazao je da Klub neće učestvovati u radu dok se Dom naroda ne izjasni o prijedlozima odluka za izbor potpredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, odnosno o posljednoj tački dnevnog reda 12. sjednice koja je prekinuta 12. maja.

Budući da do izjašnjavanja o prijedlozima odluka za izbor potpredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda nije došlo, većina Kluba delegata srpskog naroda napustila je sjednicu.

Dom naroda nastavio je sa radom 13. sjednice i usvojio: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju, Prijedlog zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji i Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju. Prihvaćen je Nacrt zakona o veterinarsko - medicinskim proizvodima.

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu nisu usvojeni.

Usvojen je zaključak koji su predložili Klub delegata hrvatskog naroda  i Klub delegata bošnjačkog naroda, a prema kojem je zaduženo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da hitno pristupi izradi nacrta izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i da ga u roku od 90 dana uputi u parlamentarnu proceduru. Istim zaključkom definirano je: „Poseban naglasak Nacrta izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom trebao bi se odnositi na revidiranje gospodarskih i pravnih subjekata koji su obvezni zaposliti osobu sa invaliditetom, kao što su Bolnice, Domovi zdravlja i ostali pravni subjekti koji obavljaju specifične djelatnosti.“

Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januar - 31. decembar 2015. godine, skinut  je s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača.