Nastavak 31. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


08.07.2010.

IZVJEŠTAJ SA NASTAVKA 31. SJEDNICE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OD 8. JULA 2010. GODINE

Na nastavku 31. sjednice od 8. jula 2010. godine Dom naroda je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije, Prijedlog  zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u tekstu kako ga je usvojio Predstavnički dom, dok Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koji je predložio Zijat-Zijo Mušić, poslanik u Predstavničkom domu, Dom naroda nije prihvatio.

Odloženo je izjašnjavanje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata kojeg je predložio Josip Perić, delegat u Domu naroda dok se Vlada Federacije ne izjasni o ovom Zakonu i dok se da autentično tumačenje  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/09).

Takođe delegati su prihvatili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine predlagača Edina Hozana, delegata u Domu naroda)  uz zaduženje  Vlade Federacije da izradi Prijedlog zakona, na bazi primjedbi i prijedloga koji su izneseni na sjednici i da se u obzir uzmi prijedlozi zakona koje su ranije dostavili Senad Kananović i zajednički prijedlog Safeta Softića i Fahrudina Skopljaka.

Obavljen je pretres o  Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o poticanju razvoja male privrede, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju  krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i  Nacrtu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama  koji je  predložio  Ante Čolak, poslanik u Predstavničkom domu), ali je izjašnjenje o ovim nacrtima odloženo za nastavak sjednice.