2. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


05.11.2019.

Zakazana  2. vanredna sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 14. novembra 2019. godine u 13 sati.

Za 2. vanrednu sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Verifikacija mandata delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Informacija o Odluci o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima -  hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine -  hitni postupak,
  5. Prijedlog zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine -  hitni postupak,
  6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima -  hitni postupak,
  7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine -  hitni postupak,
  8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine- hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.