Nastavak 22. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


30.05.2018.

Zakazan nastavak 22. sjednice i 19. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za srijedu, 6. juna 2018. godine u 11 sati.

Za nastavak 22. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:


18. Izvještaj o  izvršenju Programa rada  Agencije  za  reviziju  privatizacije u Federaciji  Bosne  i  Hercegovine za 2016. godinu,
- Prijedlog zaključka,
19. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 

- Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2016. godinu, 
20.Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
21
.a) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017. godine,
b) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2017. godine, 
c) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2017. godine,
d) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2017. godine, 
22.- Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, 
- Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine,
- Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
- Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
- Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016. – 31.12. 2016. godine,

23
.Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan:
a) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.4., 25.4. i 9.5. 2017. godine,
b) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 23.5.2017,
c) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 13.6.2017. godine,
d) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2017. godine,
e) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.11.2017. godine,
f) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 14.11.2017. godine,
g) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 28.11.2017. godine,
h) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.12.2017. godine,
24.Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2017. godine,
25. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
26. Godišnji Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Zeleni izvještaj),
27. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2016. godine,
28.
Izvještaj o poslovanju  Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu, koji uključuje:
- Finansijske izvještaje JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu,
- Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 1,
- Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 2,
- Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 3,

- Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton“, d.o.o Banja Luka o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2016. godinu
Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu i
-Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za period 1.1.2016.- 31.12.2016. godine sa Odlukom Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu, 
29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba – Bakovići za 2016. godinu,
30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za agropedologiju za 2016. godinu,
31. Prijedlog odluke 
o usvajanju Analitičkog izvještaja o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
32. - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
(konsolidovani) i 
- Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
33. Izvještaj o radu „Sarajevoputevi“, d.d., Sarajevo za 2016. godinu,
34. - Izvještaj o poslovanju BH Gas d.o.o.  Sarajevo za 2016. godinu,
35. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo  za 2016. godinu, 
36. Strategija upravljanja dugom 2017-2019,
37. Prijedlog strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2025. godina,
38. Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2025. godina,
39. Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina,

- Prijedlog zaključka,
40. Strategija upravljanja dugom 2018-2020. godine,
41.
Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.