22. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.12.2017.

Zakazana  22. sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. decembra 2017. godine u 11 sati.

Za 22. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. a) Zaključak u vezi presude broj U - 1/15 od 13.12.2016. godine,
  b) Zaključak u vezi presude broj U - 20/16 od 8.5.2017. godine,
  c) Zaključak u vezi presude broj U - 33/16 od 22.3.2017. godine,
  d) Zaključak u vezi presude broj U – 3/15 od 11.4.2017. godine,
  e) Zaključak u vezi presude broj U-1/17 od 14.6.2017. godine,
  f) Zaključak u vezi presude broj U- 3/17 od 4.7.2017. godine,
  g) Zaključak u vezi presude broj U- 34/16 od 14.6.2017, godine,
  h) Zaključak u vezi presude broj U-16/16 od 26.4.2017. godine,
  i) Zaključak u vezi presude broj U-7/16 od 6.6.2017. godine,
  j) Zaključak u vezi presude broj U-2/17 od 4.7.2017. godine,

  k) Zaključak u vezi presude broj U-22/17od 25.10.2017. godine,
  l) Zaključak u vezi presude broj U-21/17 od 25.10.2017. godine, 
  m) Zaključak u vezi presude broj U-19/17 od 25.10.2017. godine, 
  n) Zaključak u vezi presude broj U-14/17 od 25.10.2017. godine, 

  o)Zaključak u vezi presude broj U-12/17 od 25.10.2017. godine, 
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom - skraćeni postupak
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o stečaju,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,
 8. Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine,
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o
  Radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01. 01. do 31. 12. 2016. godinu,
  - Izvještaj o radu direktorice Zavoda za transfuzijsku FBiH januar – decembar 2016. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na 
  Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, 
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na 
  Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, 
 14. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 15. Izvještaj o radu FERK-a za 2016. godinu,
 16. Prijedlog odluke o usvajanju 
  Analitičkog izvještaja o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, 
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(konsolidovani) i 
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
 18. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017. godine,
 19. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2017. godine,
 20. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2017. godine, 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

OBAVIJEST o otkazivanju 22. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine