Nastavak 14. vanredne sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


13.11.2017.

Zakazan nastavak 14. vanredne sjednice i 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 23. novembar 2017. godine u 11 sati.

Za nastavak 14. vanredne sjednice preostala je sljedeća tačka dnevnog reda:

 1. Izbori i imenovanja:
  a) Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora,
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe građana,
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za 23. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. a) Zaključak u vezi presude broj U - 1/15 od 13.12.2016. godine,
  b) Zaključak u vezi presude broj U - 20/16 od 8.5.2017. godine,
  c) Zaključak u vezi presude broj U - 33/16 od 22.3.2017. godine,
  d) Zaključak u vezi presude broj U – 3/15 od 11.4.2017. godine,
  e) Zaključak u vezi presude broj U-1/17 od 14.6.2017. godine,
  f) Zaključak u vezi presude broj U- 3/17 od 4.7.2017. godine,
  g) Zaključak u vezi presude broj U- 34/16 od 14.6.2017, godine,
  h) Zaključak u vezi presude broj U-16/16 od 26.4.2017. godine,
  i) Zaključak u vezi presude broj U-7/16 od 6.6.2017. godine,
  j) Zaključak u vezi presude broj U-2/17 od 4.7.2017. godine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o penzijskom i  invalidskom osiguranju  – hitni postupak,
 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, – hitni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu  – hitni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama  - skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o stečaju,
 9. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 10. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 11. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,,
 12. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 13. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017. godine,
 14. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2017. godine,
 15. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2017. godine, 
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (konsolidovani) i 
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
 17. Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine,,
 18. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Dokumenti