Nastavak 21. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.09.2017.

Zakazan nastavak 21. sjednice i 13. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. septembar 2017. godine u 11 sati.

Za nastavak 21. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Nacrt zakona o porezu na dohodak,
 2. Nacrt zakona o doprinosima.

Za 13. vanrednu sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata– skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica– skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica – skraćeni postupak.
 6.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 7. Prijedlog Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke  za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod Visoko,
 9. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međuanrodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt jačanja bankarskog sektora,
 10. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju TE „Banovići“, blok 1-350 MW investitora RMU „Banovići“ d.d. Banovići,
  Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru RMU „Banovići“ d.d. Banovići,
 11. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.