Nastavak 17. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


06.02.2017.

Zakazan  nastavak 17. sjednice i18. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za  četvrtak, 9. februara 2017. godine sa početkom u 11 sati.