16. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


28.12.2016.

Zakazana  16. sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 12. januara 2017. godine u 11 sati.

D N E V N I  R E D​

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (predlagač: Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) – hitni postupak,
  Mišljenje Vlade Federacije,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog  zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  - Amandmani i izjašnjenje,
 4. Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - Amandmani,
 5. Nacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, 
 7. Nacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne I Hercegovine
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH za 2016. godine,
  -Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH za 2016. godine sa Odlukom o usvajanju Plana od Upravnog odbora Zavoda, broj: 01-1-390/16 od 18.1.2016. godine,
  -Zaključak Vlade Federacije,
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na:
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu (konsolidovani)
  - Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I);
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu (Anex II)
  ,
 10. Izbor i imenovanja.
  Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
  Rješenje o utvrđivanju Liste prijedloga za imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Dokumenti