12. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.12.2016.

Zakazana 12. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 29. decembar 2016. godine u 13 sati.

 1. Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 2. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu, 
 7. Prijedlog zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
 8. Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima,
 9. Prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira,
 10. Nacrt zakona o stečaju,
 11. Prijedlog finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2017. godinu,
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na:
  Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za  2017. godinu i procjenu plana za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za   2017. godinu,
 13. a) Prijedlog  odluke o davanju saglasnosti na
  Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2016. godinu (konsolidovani) i   izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),

  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na
  - Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani),
  - Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex i) i
  - Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na:
  - Finansijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i 
  - Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,
  - Finansijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,

  -Ispravka,
 15. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji, 
  - Nacrt Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i  IBRD-a,
  - Nacrt projektnog sporazuma između IBRD-a i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Dokument o procjeni Projekta (PAD),
  - Usaglašeni zapisnik s pregovora,
  - Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji,
 16. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru  o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija,
  - Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Nacrt Ugovora o podršci Projekta  između Federacije Bosne i Hercegovine i i  Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Nacrt Ugovora o implementaciji Projekta između Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Nacrt supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Usaglašeni zapisnik s pregovora,
  - Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat popravak nakon poplava i modernizacija,
 17. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju vjetroelektrane ''Mesihovina'' privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.