15. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


15.09.2016.

Zakazana 15. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 11 sati.

Za 15. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom,
  - Tehnički memorandum o razumijevanju,
  - Pismo namjere,

  - Informacija o kreditnom zaduženju po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – hitni postupak,
  - Amandmani Vlade Federacije,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (predlagač: Slađan Ilić, delegat  u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – skraćeni postupak,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 4. Nacrt zakona o šumama,
 5. Nacrt  zakona o premjeru  i registraciji nekretnina,
 6. Nacrt zakona o registru finansijskih izvještaja,
 7. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 9. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc, 
  - Supsidijarni ugovor (Koridor Vc 2) između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Ugovor o implementaciji Projekta (Projekt Koridor Vc 2) između JP Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o podršci Projekta (Projekt Koridor Vc 2)  između   Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o zajmu  (Projekat Koridor Vc 2)  između  Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Informacija o kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc,
 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
  - Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke,
  - Modernizacija cesta – tabelarni pregled, 
  - Informacija o kreditu Evropske investicione banke (EIB) za Projekat modernizacija cesta u Federaciji BIH,
 11. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/ 2016. godine,
 12. Prijedlog strategije saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za period  2016.-2030. godina.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo

Dokumenti