11. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


22.12.2009.

Na osnovu člana 86. stav 5. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s a z i v a m  11. Vanrednu sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak i srijedu, 22. i 23. decembra 2009. godine, sa početkom u 12 sati.

 

Za  sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite – hitni postupak,
  3. Prijedlog   Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu – hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o izvršavanju  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu – hitni postupak,
  5. Prijedlog zakona o uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni  postupak,
  6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
  7. Prijedlog zakona o fiskalnim sistemima,
  8. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2010-2012. godina,
  9. Plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010-2012. godinu,

 a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur  Wideraufbau, Frankfurt na Majni («KfW») za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;

 b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između  Bosne i Hercegoviine za kredit Kreditanstalt fur  Wideraufbau, Frankfurt na Majni («KfW») za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;

c) Nacrt ugovora o finansiranju i Projektu i ugovora o zajmu i  Projektu između KfW-a, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i JP Elektroprivrede HZHB;

d) Informacija o kreditu njemačke banke za obnovu  Kreditanstalt fur  Wideraufbau(«KfW»), iz Frankfurta na Majni za finansiranje  projekta «Vjetropark  Mesihovina»,

       11.Prijedlog finansijskog plana FERK-a za 2010. godinu,

       12. Usaglašavanje Prijedloga zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine.