31. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


22.06.2010.

Na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s a z i v a m  31. sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utorak, 22. juna 2010. godine u 10 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1. Prijedlog projekata “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine”,

2.   Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti,

3.   Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti,

4.   Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata,

5.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (predlagač: Zijat-Zijo Mušić, poslanik u Predstavničkom domu) - hitni postupak,

6.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća – skraćeni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda) – skraćeni postupak,

8.   Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Edin Hozan, delegat u Domu naroda) – skraćeni postupak,

9.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

10. Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede,

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju  krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

12. Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama    (predlagač:  Ante Čolak, poslanik u Predstavničkom domu) – skraćeni postupak,

15. Izjašnjenje o Prijedlogu odluke o utvrđivanju područja planine „Vranica“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine,

16. Izjašnjenje o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Vranica“ za period od 2008. do 2028. godine,

17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma),

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma),

19. Izvještaj o radu FERK –a za 2009. godinu,

20. Izvještaj o radu za 2009. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2010. godinu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine,

21. Usaglašavanje različito usvojenih tekstova prijedloga zakona u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

22. Izbor i imenovanja.