14. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.06.2016.

Zakazana 14. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 23. juna 2016. godine u 11 sati.

Za 14. sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usaglašavanje Prijedloga zakona o komasaciji,
 2. Prijedlog zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) – (predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu) – hitni postupak,
  Misljenje Vlade FBIH,
 3. Prijedlog  zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - skraćeni postupak,
  Izjašnjenje Vlade FBiH na Amandman,
  - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 4. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o Gradu Livno,
 7. Nacrt zakona o Gradu Cazin,
 8. Nacrt zakona o Gradu Goražde,
 9. Nacrt zakona o tehničkoj kulturi Federacije Bosne i Hercegovine, (predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
  - Zakljucak Vlade FBiH,
 10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu 
  - Informacija o kreditu Evropske  banke za obnovu i razvoj (EBRD)  za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica Sarajevo – dodatno finansiranje,
  - Zapisnik sa pregovora - Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica, od 10.3.2016.godine
  - Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011.godine (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Bosne i Hercegovine i  EBRD-a i 
  - Nacrt ugovora broj 1 o Amandmanu na Ugovor podršci Projekta od 28.marta 2013.godine, (Sarajevo Projekt gradskih saobraćajnica) između Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i EBRD-a,
 11. Prijedlog  odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP), 
  - Supsidijarni sporazum (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (Rural Business Competitiveness Development Programme RCDP) između Bosne i Hercegovine i  Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Sporazum o finansiranju  (Program razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima) (RCDP)  između  Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj,
  - Informacija o kreditu Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta „Program razvoja ruralne konkurentnosti“ (Rural Competitiveness Development Program - RCDP),
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva, 
  - Projekat razvoja ruralnog poduzetništva Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) od dana 27. aprila 2016. godine,
  - Nacrt sporazuma o Projektu,
  - Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni razvoj  (OFID) za finansiranje Projekta  razvoja ruralnog poduzetništva,
 13. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,  
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu, 
  - Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
 14. Specijalni izvještaj o pristupačnosti radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni Hercegovini za osobe sa invaliditetom,
 15. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015. godine,
 17. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 15.3.2016. godine),
 18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 22.3.2016. godine),
 19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 5.4.2016. godine),
 20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.4.2016. godine,
 21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 26.4.2016. godine,
 22. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 10.5.2016. godine,
 23. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan  31.12. 2015. godine,
  Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu  Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem za period 1.1.2015. – 31.12. 2015. godine,
  - Odluka o usvajanju Informacije o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 24. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine, 
  - Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.7. -31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2015. godinu,
 25. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji BiH za 2015. godinu,
 26. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu,
 27. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 28. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Program rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 29. Strategija upravljanja dugom (2016.-2018. godina).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.