AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za provođenje procedure u vezi imenovanja generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Federacije Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT