AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o izboru članova u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru članova u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-585/23 – 1.vanredna sjednica DN-a, 27.1.2023. godine „Službene novine Federacije BiH“ broj 9/23