AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima - hitni postupak (predlagači: Fahrudin Čolaković, 
delegat u Domu naroda i Edina Gabela, poslanica u Predstavničkom domu) - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima (predlagači: Fahrudin Čolaković, delegat u Domu naroda i Edina Gabela, poslanica u Predstavničkom domu) - hitni postupak,  broj: 02-02-566/23 od 27.1.2023. godine,
PD –1.vanredna sjednica 26.1.2023.godine i DN -1.vanredna sjednica 27.1.2023. godine “Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23