AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o izboru  predsjedavajućeg j i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-115/23 od 17.1.2023. godine Konstituirajuća sjednica DN-a,17.1.2023. godine „Službene novine Federacije BiH“ broj 6/23.