AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 9.1.2023. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT