AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak, broj: 02-11-2653/22 od 30.12.2022. godine,
PD- nastavak 1.redovne sjednice 26.1.2023.godine i DN- 1.vanredna sjednica 27.1.2023.godine “Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23