AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT