AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Finansijskog plana - Budžeta FERK-a za 2023.godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Finansijski plan - Budžet FERK-a za 2023.godinu, broj: 02-11-2240/22 od 30.11.2022. godine
PD – nastavak 1. redovne sjednice 26.1.2023. godine i DN- 1. vanredna sjednica 27.1.2023. godine
“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23