AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana  Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu
i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu
, broj: 02-11-2212/22 od 28.11.2022. godine, PD – nastavak 1. redovne sjednice 26.1.2023. godine i DN - 1. vanredna sjednica 27.1.2023. godine“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23