AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak, (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT