AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021. – 2025. godina (GIR), za izvještajni period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine koji je usvojila Vlada Federacije na 336. sjednici održanoj 27.10.2022. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT