AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala  u privrednim društvima i bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar – juni  2022. godine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT