AKT/ PREGLEDAČ

Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o donošenju amandmana CX – CXXX na Ustav Federacije BiH, “Službene novine Federacije BiH”, broj 79/22

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT