AKT/ PREGLEDAČ

- Odluku o utvrđivanju Privremenih smjernica Politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je donijela Vlada Federacije BiH

Privremene smjernice Politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT