AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
(predlagači: Aner Žuljević, delegat u Domu naroda i Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT