AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 14.06.2022. godine – 9M- 50 mil.),  

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT