AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 21.06.2022. godine – 10Y - 30 mil.)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT