AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

- Izjava o usklađenosti

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman Edina Forte

- Amandman Anera Žuljevića

- Izjašnjenje Vlade o amandmanima

- Amandmani Vlade FBiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest 

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE

- Prijedlog rjesenje spornih pitanja

OBJAVLJENI AKT

Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH -  „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/17