AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku – skraćeni postupak, broj: 02-02-1031/22 od 23.5.2022. godine PD - 34. sj. 28.6.2022. godine, DN – 19. sj. 7.7.2022, „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22