AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Ivo Tadić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT