AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacija vodnih i sanitarnih usluga,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat modernizacija vodnih i sanitarnih usluga, broj: 02-02-767/22 od 8.4.2022. godine (PD - 5. nastavak 33. redovne sjednice 6.6.2023. godine i DN - 4. sjednica 5.10.2023. godine) (Službene novine Federacije BiH” broj: 83/23)