AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak – skraćeni postupak, (predlagači: Nijaz Musić i Aljoša Čampara, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak – skraćeni postupak,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT