AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Dopis Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi Prijedloga programa rada Doma naroda za 2017. godinu

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Program rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu