AKT/ PREGLEDAČ
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH (PD – 29. sj. 24.1.2022. godine, DN – 17. sj. 3.3.2022.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22