AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak (predlagač: Hadis Jusić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak, (predlagač: Hadis Jusić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT