AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-2525/21 od 28.2.2022. godine - (PD-31.sj. 28.03.2022.godine, DN – 11. van. sj. 31.3.2022 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22,