AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman delegata Dragane Damjanović i Nikice Bosnića na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

Amandman koji je podnijela delegatkinja u Doma naroda i grupa zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

- Dopis Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova

- Amandman delegata Rame Isaka na Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu

- Amandmani koje su podnijeli delegati Vibor Handžić i Mirela Trepanić Grbešić na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu 

- Amandmani Vlade Federacije na Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu

- Amandmani koje su podnijeli delegati Goran Broćeta i Aleksandar Štrbac na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

- Amandmani koje su podnijeli delegati Ivo Tadić i Jasmin Duvnjak na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

- Amandmani delegata Damira Marjanovića na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

- Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Zaključak koji je predložio Elvedin Muušanović u vezi Prijedloga Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Zaključak koji je predložio Klub delegata bošnjačkog naroda u vezi Prijedloga Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Zaključci koje je predložio Klub delegata bošnjačkog naroda u vezi Prijedloga Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Izjasnjenje Vlade Federacije o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. Godinu

Prijedlog zaključka delegata Jasmina Duvnjaka

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 02-11-2523/21 od 28.2.2022. godine - (PD-31.sj. 28.03.2022.godine, DN – 11. van. sj. 31.3.2022 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22,