AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/22) (zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“,  Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj)  sa Prijedlogom zaključka,

Novi Prijedlog zaključka o primanju k znanju Informacije o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/22) (zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“,  Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Zaključak Vlade Federacije BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak donijet vezan za Informaciju o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/22) (zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj) sa Prijedlogom zaključka, broj:02-02-485/22 od 25. 02. i 9.3.2022. godine PD - 30. sj. 9.3.2022. usvojeni zaključci, DN – 10. van. sj. 24.3.2022. usvojeni zaključci), „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/22,