AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 21.2.2022. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT