AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Prijedlog zaključka delegata Jasmina Duvnjaka

Mišljenje Vlade Federacije BiH 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak - (PD-15.van.sj. 6.04.2022.godine, DN – 12. van. sj. 12.4.2022.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 29/22,