AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – (predlagači: Klub zastupnika u Zastupničkom domu  i Vibor Handžić, delegat u Domu naroda) – skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT