AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu – hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama Zakona o radu – hitni postupak, broj: 02-02-319/22 оd 4.2.2022. godine - (PD-30.sj. 9.3.2022.godine, DN – 18. sj. 26.5.2022), „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/22