AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman koji je podnijela grupa delegata Doma naroda i grupa zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandmani Vlade Federacije na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je podnijela grupa poslanika i delegata

Kriteriji za raspodjelu sredstava zdravstvenim ustanovama za implementaciju Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prijedlog zaključka delegata Sandre Imširović i Borisa Krešića

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak - (PD-31.sj. 29.03.2022.godine, DN – 12. van. sj. 12.4.2022.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 34/22,

Ispravka, Službene novine Federacije BiH“, broj 77/22