AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o privremenom finasiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022.godine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart 2022. godine, ( PD - 24 sj. 24.1.2022. godine, DN – 8. Van. sj. 27.1.2022 ), „Službene novine Federacije BiH“, broj 6/22