AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak (predlagač: Jasmin Duvnjak), 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman delegata Anera Žuljevića i Elmedina Konakovića na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda) – hitni postupak

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak (predlagač: Klub SDA u Predstavničkom domu i Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda), broj: 02-02-2443/21 od 22.12.2021. godine - (PD-12. van.sj. 30.12.2021.godine, DN – 7. van. sj. 29.12.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 1/22